MIĘDZYNARODOWY
PRZEWÓZ TOWARÓW

Төмөр замын тээвэр

Зүүн зүгт төмөр замын тээвэрлэлт хийхэд бид дараах төрлийн вагонууд болон контенерүүдийг ашигладаг:

 
1. Вагонууд:

 • ердийн битүү вагонууд:
  Дотор талын хэмжээ: урт: 13 800 мм, өргөн: 2760 мм, өндөр: 2790 мм
  64-өөс 68 хүртэл тонн, 120 m3 хэмжээний ачаа ачих боломжтой.
 • хоёр хаалгатай багтаамж сайтай "280" төрлийн битүү вагон:
  Дотор талын хэмжээ: урт: 15 600 мм, өргөн: 2760 мм, өндөр: 2790 мм
  68 хүртэл тонн, 136 m3 хэмжээний ачаа ачих боломжтой.
 • халуун сав маягийн вагон:
  Дотор талын хэмжээ: урт: 20 200 мм, өргөн: 2600 мм, өндөр: 2600 мм
  53 хүртэл тонн, 138 m3 хэмжээний ачаа ачих боломжтой.

2. Контенерүүд:

 • 6,1 метрийн урттай контенер:
  Дотор талын хэмжээ: урт: 5900 мм, өргөн: 2300 мм, өндөр: 2380 мм
  19 хүртэл тонн, 33 m3 хэмжээний ачаа ачих боломжтой.
 • 12,19 метрийн урттай контенер:
  Дотор талын хэмжээ: урт: 11 990 мм, өргөн: 2300 мм, өндөр: 2380 мм.
  25 хүртэл тонн, 65 m3 хэмжээний ачаа ачих боломжтой.

ШУУРХАЙ ХОЛБОО БАРИХ

JANSTAR

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lok. 207
Утас/Факс 85 741 10 06
Гар утас. 501 554 383  

biuro@janstar.pl
Piotrek
Janstar

Aby żyć

~ copyright © 2009-2021 Janstar ~ idea, gfx & code by D3Studio ~ all rights reserved ~ 179867 / 78 / 5