JANSTAR
transport krajowy
i międzynarodowy

Nasza firma specjalizuje się w samochodowych i kolejowych przewozach, w transporcie krajowym i międzynarodowym. Oferujemy Państwu bardzo atrakcyjne stawki przewozowe, a przy tym profesjonalne bezpłatne konsultacje oraz organizację i obsługę transportu drogowo-kolejowego na najwyższym poziomie.

TRANSPORT DROGOWY

Transport drogowy realizujemy w oparciu o wieloletnią współpracę ze starannie wybranymi i sprawdzonymi przewoźnikami. Mamy doświadczenie w transportach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Realizujemy przewozy zarówno po Europie (do Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech, na Słowację i innych), jak też do krajów byłego WNP (min. Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan) oraz krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Szczegóły

TRANSPORT KOLEJOWY

Cechą wyróżniającą transport kolejowy towarów jest możliwość załadunku do wagonu większej ilości towaru (do 68 ton oraz do 136 m3) w stosunku do transportu drogowego. Transport kolejowy organizujemy głównie do Kazachstanu, Rosji, Mongolii, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Tadżykistanu oraz republik ościennych. Do realizacji transportu kolejowego na Wschód mamy do dyspozycji różne rodzaje wagonów i kontenerów.

Szczegóły

USŁUGI PRZEŁADUNKOWE - KOLEJ

Dodatkową działalnością firmy JANSTAR są usługi przeładunkowe towarów na przejściach granicznych, zlokalizowanych w miejscowościach Siemianówka, Sokółka oraz Małaszewicze. Oferujemy przeładunek towarów na paletach, bez palet (luzem), przeładunek pelletu, węgla oraz drewna. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

KONTAKT

"JANSTAR" Piotr Iganowicz

Piotr Iganowicz
właściciel firmy

Ida Machnacz
specjalista ds. logistyki

JANSTAR rzetelna firma

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), które weszły w życie 25.05.2018 roku.

 1. Informujemy, iż Administratorem/Koordynatorem Państwa danych osobowych jest firma PHU JANSTAR Piotr Iganowicz z siedzibą w 15-099 Białystok, ul. Legionowa 6/12, NIP: 5431782435.
 2. Z Administratorem/Koordynatorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adresPHU JANSTAR Piotr Iganowicz, ul. Legionowa 6/12, 15-099 Białystok lub e-mail: biuro@janstar.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, art. 6 ust. 1 lit. B RODO, art. 6 ust. 1 lit. C RODO, art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. dla realizacji umów współpracy handlowej i marketingowej oraz wywiązywania się z już zawartych umów na usługi oferowane przez PHU JANSTAR Piotr Iganowicz.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcie umowy i realizacji zleconych usług transportowych.
 5. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z firmą PHU JANSTAR Piotr Iganowicz firmom outsorcingowym na cele niezbędne do realizacji zawartych umów oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, pracownikom PHU JANSTAR Piotr Iganowicz oraz podmiotów ze spółką powiązanych w celu wykonywania obowiązków służbowych , firmom kurierskim , Poczta Polska, S.A.
 6. Administrator/Koordynator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utrata, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych to czas jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora/Koordynatora dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od Administratora/Koordynatora sprostowania Państwa danych osobowych, żądania od Administratora/Koordynatora usunięcia Państwa  danych osobowych, żądania od Administratora/Koordynatora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych osobowych.
 9. Powyższe prawa i ograniczenia w ich wykonywaniu określone są w przepisach art. 15-21 RODO.
 10. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego wskazanego w obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 11. Administrator/Koordynator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.